Holy Pool Kingdom
Pool
27 units

Description
Units from the Holy Pool Kingdom Faction in the PoL story
Japanese Name
神聖プール王国 (プール国)
Japanese Description
海上編の神聖プール王国所属ユニット)
Abaris 6★ 2401013 PoL Pool SS Adamas 6★ 2101213 PoL Pool SS Claidheamh Soluis 6★ 2102713 PoL Pool SS Excalibur 6★ 2101113 PoL Pool SS Houtengageki 6★ 2300313 PoL Pool SS Keraunos 6★ 2500113 PoL Pool SS Kusanagi No Tsurugi 6★ 2100413 PoL Pool SS Megiddo 6★ 2500613 PoL Pool SS Mitum 6★ 2200513 PoL Pool SS Mjolnir 6★ 2200113 PoL Pool SS Sistrum 6★ 2601313 PoL Pool SS Artemis 6★ 2400113 PoL Pool SS 1st Longinus 6★ 2300113 PoL Pool SS 1st Amenonuboko 6★ 2300413 PoL Pool SS Balmung 6★ 2100913 PoL Pool SS Bashosen 6★ 2500813 PoL Pool SS Cita 6★ 2201613 PoL Pool SS Gram 6★ 2100813 PoL Pool SS Gridarvol 6★ 2600813 PoL Pool SS Gungnir 6★ 2300813 PoL Pool SS Harpe 6★ 2202013 PoL Pool SS Perun 6★ 2200813 PoL Pool SS Pinaka 6★ 2400213 PoL Pool SS Tonbokiri 6★ 2302413 PoL Pool SS Yata No Kagami 6★ 2500313 PoL Pool SS Yoichi 6★ 2400513 PoL Pool SS Ascalon 6★ 2102313 PoL Pool SS 7th